Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 24.44 m²
 • 2.95 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 63.1 m²
 • 17 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 90 m²
 • 2.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 5
 • 7
 • 147.1 m²
 • 13 tỷVND
E
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 79 m²
 • 11.9 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 40.7 m²
 • 5.65 tỷVND