Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 3
 • 48.9 m²
 • 11 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 18.6 m²
 • 3.5 tỷVND
C
 • 6
 • 4
 • 40.42 m²
 • 9.5 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 50 m²
 • 13 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 17.6 m²
 • 3.6 tỷVND
F
 • 56 m²
 • 15 tỷVND