Nhà đất lân cận

A
 • 5
 • 2
 • 69.7 m²
 • 6 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 160 m²
 • 5.5 tỷVND
C
 • 75 m²
 • 3.85 tỷVND
D
 • 180.6 m²
 • 8.4 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 67.1 m²
 • 3.36 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 149.3 m²
 • 5 tỷVND