Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 49 m²
 • 3.4 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 79 m²
 • 4.95 tỷVND
C
Đã bán
 • 61.2 m²
 • 3 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 74.3 m²
 • 3.75 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 19.8 m²
 • 1.75 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 72 m²
 • 3.7 tỷVND