Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 63.6 m²
 • 3.8 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 25.8 m²
 • 4.7 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 70 m²
 • 8.3 tỷVND
D
 • 3
 • 4
 • 57.7 m²
 • 6.8 tỷVND
E
 • 4
 • 4
 • 43.8 m²
 • 7.5 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 25 m²
 • 3.4 tỷVND