Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 43 m²
 • 5.6 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 30 m²
 • 3.25 tỷVND
C
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 62 m²
 • 7.6 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 27.6 m²
 • 2.4 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 135.1 m²
 • 13.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 28.8 m²
 • 2.6 tỷVND