Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 5
 • 82 m²
 • 5.9 tỷVND
B
Đã bán
 • 61.2 m²
 • 3 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 74.3 m²
 • 3.75 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 79 m²
 • 4.95 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 19.8 m²
 • 1.75 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 88 m²
 • 4.6 tỷVND