Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 36.5 m²
 • 2.7 tỷVND
B
 • 1
 • 175.5 m²
 • 10.5 tỷVND
C
 • 64 m²
 • 3.8 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 79 m²
 • 3.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 42 m²
 • 3.45 tỷVND
F
 • 5
 • 6
 • 53 m²
 • 5.5 tỷVND