Nhà đất lân cận

A
 • 103.5 m²
 • 3.9 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 51.3 m²
 • 3.25 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 24 m²
 • 2.38 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 28.8 m²
 • 2.45 tỷVND
E
 • 5
 • 5
 • 107 m²
 • 9.7 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 43.7 m²
 • 2.58 tỷVND