Nhà đất lân cận

A
 • 60 m²
 • 10.5 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 49 m²
 • 3.9 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 100 m²
 • 11.2 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 25.5 m²
 • 2.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 62.4 m²
 • 5.7 tỷVND
F
 • 2
 • 3
 • 62 m²
 • 7.5 tỷVND