Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 175.5 m²
 • 10.5 tỷVND
B
 • 64 m²
 • 3.8 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 79 m²
 • 3.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 42 m²
 • 3.45 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 29.7 m²
 • 2.95 tỷVND
F
 • 4
 • 3
 • 43.4 m²
 • 10 tỷVND