Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 50.2 m²
 • 4.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 99 m²
 • 5.4 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 58.74 m²
 • 5.1 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 60.6 m²
 • 7.75 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 78.8 m²
 • 4.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 50 m²
 • 4.2 tỷVND