Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 36.1 m²
 • 4.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 91 m²
 • 4.6 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 81 m²
 • 6.8 tỷVND
D
 • 6
 • 5
 • 45.8 m²
 • 5.7 tỷVND
E
 • 8
 • 6
 • 60 m²
 • 5.4 tỷVND
F
 • 86.3 m²
 • 6 tỷVND