Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 3
 • 45 m²
 • 3.5 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 79.8 m²
 • 6 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 185.1 m²
 • 7.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 34.2 m²
 • 2.95 tỷVND
E
Đã bán
 • 5
 • 3
 • 126.2 m²
 • 4.8 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 34.2 m²
 • 2.85 tỷVND