Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 64.5 m²
 • 6.1 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 99.9 m²
 • 7.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 42.1 m²
 • 4.5 tỷVND
D
 • 200 m²
 • 20.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 50.1 m²
 • 5.3 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 50 m²
 • 4.85 tỷVND