Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 40 m²
 • 2.4 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 20.2 m²
 • 2.7 tỷVND
C
Đã bán
 • 267 m²
 • 95 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 16.3 m²
 • 3.95 tỷVND
E
 • 1
 • 2
 • 18.1 m²
 • 2.7 tỷVND
F
 • 10
 • 10
 • 90.75 m²
 • 21 tỷVND