Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 65.3 m²
 • 3.75 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 65.3 m²
 • 3.5 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 71 m²
 • 3.8 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 71.42 m²
 • 3.35 tỷVND
E
 • 3
 • 3
 • 100.35 m²
 • 5.2 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 94 m²
 • 7.5 tỷVND