Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 3
 • 47.8 m²
 • 6.3 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 30 m²
 • 3.8 tỷVND
C
 • 2
 • 3
 • 21 m²
 • 4.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 38.6 m²
 • 4.68 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 25.6 m²
 • 3.6 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 22.2 m²
 • 3.5 tỷVND