Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 10 m²
 • 2.3 tỷVND
B
 • 5
 • 3
 • 43 m²
 • 9.5 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 5 m²
 • 2.95 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 44.6 m²
 • 8.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 45.8 m²
 • 12.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 45.8 m²
 • 12.2 tỷVND