Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 50 m²
 • 4.4 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 62.4 m²
 • 2.15 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 62.4 m²
 • 1.9 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 1.87 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 72 m²
 • 1.85 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 20 m²
 • 2.35 tỷVND