Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 21 m²
 • 2.29 tỷVND
B
 • 3
 • 4
 • 72.8 m²
 • 15 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 39.1 m²
 • 3.7 tỷVND
D
 • 4
 • 3
 • 41.3 m²
 • 4.6 tỷVND
E
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 80 m²
 • 10.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 40.6 m²
 • 2.75 tỷVND