Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 6
 • 6
 • 249.9 m²
 • 48 tỷVND
B
 • 1
 • 3
 • 46.2 m²
 • 18.9 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 26.7 m²
 • 5.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 59.2 m²
 • 10.5 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 85 m²
 • 7.4 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 107 m²
 • 9.5 tỷVND