Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 8
 • 6
 • 109 m²
 • 8.7 tỷVND
B
 • 67.7 m²
 • 4.02 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 54.9 m²
 • 5.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 30.4 m²
 • 3.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 50.1 m²
 • 6 tỷVND
F
 • 95.3 m²
 • 9.7 tỷVND