Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 50.1 m²
 • 6 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 54.9 m²
 • 5.2 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 30.4 m²
 • 3.5 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 72.2 m²
 • 5.85 tỷVND
E
Đã bán
 • 8
 • 6
 • 109 m²
 • 8.7 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 103 m²
 • 7.3 tỷVND