Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 3
 • 103.9 m²
 • 7 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 124 m²
 • 10.5 tỷVND
C
 • 1
 • 2
 • 53 m²
 • 3.6 tỷVND
D
 • 4
 • 3
 • 36.9 m²
 • 5.45 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 89 m²
 • 5.35 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 51 m²
 • 4.35 tỷVND