Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 9
 • 10
 • 144 m²
 • 22.8 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 80.5 m²
 • 15.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 178.7 m²
 • 20.95 tỷVND
D
 • 4
 • 3
 • 100.3 m²
 • 8.5 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 80 m²
 • 3.95 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 129 m²
 • 6.1 tỷVND