Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 4
 • 63.2 m²
 • 6.25 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 105 m²
 • 11 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 24 m²
 • 3.75 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 59.6 m²
 • 5.5 tỷVND
E
 • 4
 • 5
 • 71.3 m²
 • 11 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 46.8 m²
 • 3.9 tỷVND