Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 40 m²
 • 3.1 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 66 m²
 • 4.45 tỷVND
C
Đã bán
 • 150 m²
 • 5.4 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 63 m²
 • 4.9 tỷVND
E
 • 4
 • 3
 • 32.6 m²
 • 4.1 tỷVND
F
 • 1
 • 131 m²
 • 9 tỷVND