Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 3
 • 45.4 m²
 • 5.8 tỷVND
B
 • 3
 • 4
 • 67.8 m²
 • 9.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 78.6 m²
 • 5.77 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 60 m²
 • 4.6 tỷVND
E
 • 3
 • 3
 • 61.9 m²
 • 7.5 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 50 m²
 • 4.5 tỷVND