Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 47.8 m²
 • 5.1 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 52.3 m²
 • 4.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 48 m²
 • 2.95 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 64 m²
 • 3.9 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 30 m²
 • 3.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 36.1 m²
 • 3.5 tỷVND