Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 70.6 m²
 • 5.6 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 69 m²
 • 6.8 tỷVND
C
 • 4
 • 3
 • 48.4 m²
 • 6 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 45.5 m²
 • 3.25 tỷVND
E
 • 3
 • 4
 • 35 m²
 • 6.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 32.6 m²
 • 3.45 tỷVND