Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 85 m²
 • 14 tỷVND
B
 • 12
 • 12
 • 95.3 m²
 • 16 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 20.2 m²
 • 4.4 tỷVND
D
 • 1
 • 2
 • 23 m²
 • 4.3 tỷVND
E
 • 4
 • 3
 • 69.5 m²
 • 6.6 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 46.7 m²
 • 6 tỷVND