Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 42.6 m²
 • 3.8 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 40 m²
 • 4.85 tỷVND
C
 • 4
 • 4
 • 51.4 m²
 • 6.1 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 22.7 m²
 • 3.15 tỷVND
E
 • 5
 • 6
 • 45.4 m²
 • 6.95 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 37.6 m²
 • 4.8 tỷVND