Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 40.8 m²
 • 3.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 32 m²
 • 2.7 tỷVND
C
 • 147 m²
 • 13.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 60 m²
 • 4.2 tỷVND
E
 • 4
 • 3
 • 45.5 m²
 • 5.4 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 61.3 m²
 • 3.65 tỷVND