Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 36 m²
 • 3.95 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 30 m²
 • 3.48 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 35 m²
 • 4.8 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 32.2 m²
 • 3.6 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 52.7 m²
 • 5.2 tỷVND
F
 • 2
 • 3
 • 54.8 m²
 • 5.39 tỷVND