Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 48 m²
 • 5.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 60 m²
 • 1.6 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 55 m²
 • 1.3 tỷVND
D
Đã bán
 • 83 m²
 • 6.4 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 72 m²
 • 11.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 44 m²
 • 2.6 tỷVND