Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 14.56 m²
 • 2.61 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 35.4 m²
 • 11 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 33.9 m²
 • 6 tỷVND
D
 • 4
 • 3
 • 33.2 m²
 • 7.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 16.7 m²
 • 2.3 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 58 m²
 • 5.8 tỷVND