Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 45 m²
 • 4.35 tỷVND
B
 • 101.3 m²
 • 6.2 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 44.5 m²
 • 3.1 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 71.55 m²
 • 6.4 tỷVND
E
 • 4
 • 3
 • 80 m²
 • 11.4 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 70.3 m²
 • 9.5 tỷVND