Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 80.5 m²
 • 5.8 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 72.6 m²
 • 5.15 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 80 m²
 • 5.9 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 80 m²
 • 5.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 100 m²
 • 8.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 80.3 m²
 • 6.5 tỷVND