Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 4
 • 57.8 m²
 • 5.75 tỷVND
B
Đã bán
 • 63 m²
 • 5.8 tỷVND
C
Đã bán
 • 54.1 m²
 • 4.67 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 37.2 m²
 • 4.1 tỷVND
E
 • 3
 • 3
 • 27.6 m²
 • 4.4 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 44.4 m²
 • 7.2 tỷVND