Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 3
 • 20.8 m²
 • 8.5 tỷVND
B
 • 5
 • 5
 • 73.7 m²
 • 11.6 tỷVND
C
 • 3
 • 4
 • 72 m²
 • 13 tỷVND
D
 • 20
 • 20
 • 110 m²
 • 27 tỷVND
E
 • 4
 • 3
 • 33.2 m²
 • 7.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 31.18 m²
 • 5.5 tỷVND