Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 37.2 m²
 • 4.1 tỷVND
B
 • 3
 • 4
 • 57.8 m²
 • 5.75 tỷVND
C
Đã bán
 • 63 m²
 • 5.8 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 49 m²
 • 4.35 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 18 m²
 • 1.55 tỷVND
F
 • 3
 • 4
 • 75.4 m²
 • 11.5 tỷVND