Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 63 m²
 • 5.8 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 37.2 m²
 • 4.1 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 27.6 m²
 • 4.4 tỷVND
D
 • 1
 • 2
 • 23.6 m²
 • 2.6 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 49 m²
 • 4.35 tỷVND
F
 • 3
 • 4
 • 75.4 m²
 • 11.5 tỷVND