Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 97 m²
 • 6.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 41 m²
 • 4.13 tỷVND
C
Đã bán
 • 934 m²
 • 115 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 69 m²
 • 7.45 tỷVND
E
 • 3
 • 3
 • 83.4 m²
 • 7.95 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 57 m²
 • 5.8 tỷVND