Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 52 m²
 • 3.49 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 45 m²
 • 2.95 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 67.2 m²
 • 3.8 tỷVND
D
 • 5
 • 6
 • 84 m²
 • 6.7 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 74 m²
 • 7 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 70 m²
 • 3 tỷVND