Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 52 m²
 • 6.85 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 48.6 m²
 • 8.2 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 11.2 m²
 • 2.2 tỷVND
D
 • 5
 • 4
 • 49.6 m²
 • 5.6 tỷVND
E
 • 16
 • 16
 • 132.1 m²
 • 11.8 tỷVND
F
Đã bán
 • 41.6 m²
 • 3.2 tỷVND