Nhà đất lân cận

A
 • 105 m²
 • 15.5 tỷVND
B
 • 4
 • 4
 • 232.6 m²
 • 48.5 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 123 m²
 • 22.5 tỷVND
D
 • 4
 • 3
 • 122 m²
 • 30 tỷVND
E
Đã bán
 • 100 m²
 • 11 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 138 m²
 • 7.2 tỷVND