Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 123 m²
 • 22.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 68 m²
 • 10.5 tỷVND
C
 • 100 m²
 • 13.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 101 m²
 • 8.8 tỷVND
E
 • 4
 • 4
 • 232.6 m²
 • 48.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 100 m²
 • 11 tỷVND