Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 54 m²
 • 5.9 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 60.1 m²
 • 6.7 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 97 m²
 • 2.75 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 65 m²
 • 2.25 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 47 m²
 • 1.95 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 65 m²
 • 2 tỷVND