Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 129.5 m²
 • 31 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 96 m²
 • 3.05 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 72 m²
 • 2.55 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 89.12 m²
 • 3.52 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 89 m²
 • 3.25 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 81 m²
 • 3.39 tỷVND